Regulamin Sklepu

Serwis sklep.ks-skra.pl prowadzony jest przez firmę Klub Sportowy Skra Częstochowa Spółka Akcyjna. z siedzibą przy ul. Loretańskiej 20, 42-200 Częstochowa, identyfikującą się numerami NIP 573 28 01 481 oraz REGON 241534315, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Częstochowa, Wydział XVII Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000356778.

1. Klub Sportowy Skra Częstochowa Spółka Akcyjna prowadzi sprzedaż internetową produktów. Zamówienia przyjmowane są za pośrednictwem strony internetowej sklep.ks-skra.pl

2. Złożenie zamówienia oznacza akceptację wszystkich postanowień i informacji zawartych w regulaminie. Wszystkie podstrony do których prowadzą linki w poszczególnych punktach regulaminu są jego integralną częścią.

3. Klient może składać zamówienia przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę za pośrednictwem serwisu, z wyłączeniem sporadycznie wykonywanych prac modernizacyjnych powodujących brak dostępności do serwisu.

4. Wszystkie ceny produktów podane w serwisie sklep.ks-skra.pl zawierają podatek VAT. Podane ceny są wiążące w momencie składania zamówienia.

5. Oferowane produkty mogą zostać objęte promocją. Warunki zakupu w promocji mogą różnić się od standardowych warunków zakupu zawartych w niniejszym regulaminie. Pojedyncze promocje trwają w określonym czasie i obejmują tylko wybrane przez Klub Sportowy Skra Częstochowa Spółka Akcyjna produkty. Szczegółowe warunki akcji promocyjnych opisane są w publikowanych materiałach reklamowych związanych z daną akcją. Promocje, upusty i rabaty nie łączą się. Wszelkie akcje promocyjne nie mają wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie danej promocji.

6. Zamówienie jest uznawane za wiążące i przekazywane do realizacji:
     a) po dokonaniu płatności oraz jej pozytywnej weryfikacji; brak zapłaty w terminie skutkować będzie anulacją zamówienia lub opóźnieniem w jego realizacji
     b) po potwierdzeniu zamówienia drogą mailową bądź telefoniczną

7. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
a. Płatność przelewem bankowym
b. Płatności elektroniczne

8. Zmian w zamówieniu można dokonywać drogą mailową lub telefoniczną w ciągu 60 minut po złożeniu zamówienia. W przypadku przekroczenia tego czasu można kierować zapytanie dotyczące opcji wprowadzenia zmian kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta (BOK) poprzez numery podane w zakładce Kontakt.

9. Produkty dostępne w serwisie sklep.ks-skra.pl należą do produktów szybko zbywalnych (szybko rotujących) oraz personalizowanych (wykonywanych pod konkretne zlecenie/zamówienie). Ze względu na ich charakter zwrot towaru z wymienionych kategorii po jego wytworzeniu lub tym bardziej otrzymaniu jest możliwy w ściśle określonym terminie. Więcej na stronie informacyjnej Zawarcie umowy.

10. Klient ma prawo odstąpić od umowy i anulować zamówienia jeśli zrobi to z odpowiednim wyprzedzeniem i w regulaminowo określony sposób. W tym celu konieczne jest zgłoszenie drogą mailową lub telefoniczną w ciągu 60 minut po złożeniu zamówienia. W przypadku przekroczenia tego czasu należy kierować zapytanie dotyczące opcji odstąpienia od umowy i anulacji kontaktując się z BOK. Więcej na stronie informacyjnej Zawarcie umowy.

11. Klub Sportowy Skra Częstochowa Spółka Akcyjna zastrzega sobie możliwość zaproponowania zamiany produktu lub odmowy realizacji zamówienia w sporadycznych przypadkach niezależnych od serwisu, gdy wykonanie lub doręczenie produktu jest niemożliwe. W przypadku odmowy kwota wpłacona przez Klienta zostanie zwrócona w terminie 14 dni roboczych.

12. Klub Sportowy Skra Częstochowa Spółka Akcyjna zastrzega sobie prawo do anulacji zamówienia w przypadku, gdy pojawi się w nim nieprawidłowa informacja będąca wynikiem nieświadomego błędu pracownika lub systemu Klub Sportowy Skra Częstochowa Spółka Akcyjna. Może to dotyczyć błędnie wprowadzonej informacji w podstronie produktu lub ofercie, np. w cenie, opisie, zdjęciu.

13. Klub Sportowy Skra Częstochowa Spółka Akcyjna zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w zamówieniu zgodnie z zapisami i regulaminami sklepu.

14. Klub Sportowy Skra Częstochowa Spółka Akcyjna zapewnia umożliwienie odbioru osobistego zamówienia w każdy roboczy wtorek między godziną 8:30 a 12:00 oraz w każdy roboczy czwartek między godziną 12:30 – 16:00.

15. Klub Sportowy Skra Częstochowa Spółka Akcyjna zapewnia umożliwienie wysyłki zamówienia według określonych stawek.

16. Klient odpowiada za podanie prawidłowych danych niezbędnych do realizacji zamówienia. W przypadku podania błędnych informacji czas realizacji może ulec zmianie oraz może wiązać się z dodatkowymi kosztami ze strony klienta, anulacją zamówienia lub w skrajnych przypadkiem – brakiem dostawy.

22. Wygląd zamawianych produktów może się różnić od wyglądu produktów ze zdjęć zamieszczonych na stronie. Różnice mogą dotyczyć wyglądu, wagi, jednak bez znacznego wpływu na ogólny charakter wyrobu. Serwis nie odpowiada za nieodpowiednie przechowywanie i używanie towaru przez adresata.

23. Klub Sportowy Skra Częstochowa Spółka Akcyjna odpowiada za oferowane produkty do wysokości wartości zamówienia złożonego przez Klienta.

24. Wszystkie reklamacje Klient zobowiązuje się składać drogą mailową.

25. Klub Sportowy Skra Częstochowa Spółka Akcyjna zastrzega sobie możliwość wykorzystania danych kontaktowych klienta podanych przy składaniu zamówienia do kontaktu w sprawie związanej z danym zamówieniem. Klub Sportowy Skra Częstochowa Spółka Akcyjna zastrzega sobie prawo do wysyłania wiadomości reklamowych w postaci newsletterów drogą mailową oraz smsów do osób, które wyraziły zgodę na otrzymywanie tego typu materiałów w jednym z serwisów należących do Klub Sportowy Skra Częstochowa Spółka Akcyjna

26. Klub Sportowy Skra Częstochowa Spółka Akcyjna, właściciel serwisu internetowego sklep.ks-skra.pl zapewnia ochronę wszystkich danych osobowych, jakie zostały pozyskane w wyniku prowadzonej działalności zgodnie z obowiązującym prawem (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz jej późniejsze zmiany). Szczegółowe zasady określa Polityka Ochrony Prywatności.

27. Wszystkie treści i materiały znajdujące się na stronie sklep.ks-skra.pl należą do firmy Klub Sportowy Skra Częstochowa Spółka Akcyjna i tym samym objęte są ochroną praw autorskich zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm. – j.t.).

28. Klub Sportowy Skra Częstochowa Spółka Akcyjna zastrzega sobie prawo do zmiany danego Regulaminu oraz jego podstron w dowolnym czasie. Zmiany te zobowiązują w zamówieniach składanych od momentu w którym zostały one wprowadzone.

29. Prawem właściwym dla realizacji zakupów w sklep.ks-skra.pl jest prawo polskie, a w szczególności Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U.2002r. nr 144 poz.1204).